Om nettstedet

Når du besøker et av våre nettsteder kan vi lagre bestemt informasjon på datamaskinen din.

Brukerbetingelser

Opphavsrett til dette nettstedet og til informasjon som er gjort tilgjengelig på dette nettstedet, inkluderer, men er ikke begrenset til tekst, bilder og lyd, resten av NCC AB, NCCs datterselskaper, filialer, lisensgivere, samarbeidspartnere og medarbeidere. Med enerett. Informasjonen som er gjort tilgjengelig på dette nettstedet, kan ikke reproduseres, mangfoldiggjøres, kopieres, overføres, sendes, distribueres, lagres, endres, lastes ned, gjenbrukes, publiseres, lisensieres, legges ut på nytt, selges eller på annen måte benyttes til kommersielle formål uten skriftlig forhåndssamtykke fra NCC AB, NCCs datterselskaper, filialer, lisensgivere, samarbeidspartnere eller medarbeidere. Materialet kan imidlertid brukes på ovennevnte måte til strengt personlig bruk og ikke-kommersielle formål, eller der annet er angitt, forutsatt at materialet gjengis i sin opprinnelige form og kilden er oppgitt.

Om cookies

Når du er inne på et av våre nettsteder, kan noe informasjon bli lagret på din datamaskin. Informasjonen lagres i form av en “cookie” eller lignende fil. Det gjøres for at vi skal kunne hjelpe deg bedre. Cookies er små tekstfiler som overføres fra et nettsted til din harddisk eller nettleser og som deretter kan lagre cookien på din harddisk.

Gjennom cookies får vi opplysninger om når og hvor lenge du var inne på vårt nettsted, hvilke sider du var inne på samt hvilket nettsted du besøkte før vårt. Vi kan også se hvilken Internett-leverandør du har. Denne informasjonen gjør at vi kan måle aktiviteten på nettstedet og tilpasse informasjonen så den oppfyller dine ønsker. Formålet er at du skal spare tid og få større utbytte av besøket. Ettersom informasjonen viser hvordan og når de besøkende bruker nettstedet, kan vi gjøre det stadig bedre. Informasjonen kan også brukes til å gjøre våre annonser mer relevant. Vi bruker cookies utelukkende for å se informasjonen på din harddisk som en cookie fra BinabNordics nettsted har plassert der.

Personopplysninger

1. Generelt
Formålet med denne personvernpolicyen er å vise hvordan NCC AB, organisasjonsnummer 556034-5174, sørger for å behandle dine personopplysninger i overensstemmelse med norsk personvernlovgivning.

Du skal alltid kunne føle deg trygg når du oppgir personopplysninger til oss. Derfor har NCC tatt alle nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte dine personopplysninger mot utilbørlig tilgang, bruk, endring og sletting.

2.PERSONOPPLYSNINGSANSVARLIG
NCC er personopplysningsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger som utføres av NCC eller på oppdrag av NCC i forbindelse med salg av hus og leiligheter. I avsnitt 10 finner du informasjon om hvordan du kontakter oss.

3.NÅR SAMLER VI INN PERSONOPPLYSNINGER?
NCC samler inn personopplysninger om deg når du:

  • fyller ut spørre- eller bestillingsskjemaer etter å ha meldt interesse,
  • melder feil eller av andre årsaker kontakter kundeservice, eller
  • hvis det for øvrig er nødvendig for å administrere relasjonen mellom deg og NCC.

BinabNordic benytter også cookies og andre lignende teknologier for å samle inn informasjon om deg eller utstyret du bruker.

4. HVOR LENGE BLIR OPPLYSNINGENE LAGRET?
Vi lagrer opplysningene så lenge det er påkrevd av hensyn til formålet med behandlingen. Opplysningene kan lagres lenger hvis det er nødvendig i henhold til loven eller for å ivareta våre juridiske interesser, for eksempel hvis det pågår en juridisk prosess.

5. HVORFOR BEHANDLER NCC OPPLYSNINGER OM DEG?
NCC behandler dine personopplysninger av ulike årsaker. Hovedformålet med å behandle dine personopplysninger er å administrere interesseskjemaer, visninger, salgsaktiviteter, salg, garantisaker og utbedring av feil.

6. HVEM UTLEVERER VI OPPLYSNINGENE TIL?
Vi kan utlevere dine personopplysninger til konsernselskaper, samarbeidspartnere og andre tredjeparter med det formål å oppfylle vår avtale med deg. NCC kan også utlevere personopplysninger til selskaper som behandler personopplysninger på vegne av NCC, for eksempel IT-leverandører, kundeserviceselskaper og konsernselskaper. Hvis personopplysninger sendes til et land utenfor EU/EØS, vil NCC sørge for at overføringen av opplysninger skjer på en sikker måte og i henhold til gjeldende lover.

I tillegg kan personopplysninger utleveres hvis det er nødvendig for å oppfylle gjeldende lovkrav eller krav fra myndigheter i den hensikt å ivareta NCCs juridiske interesser eller for å påvise, forebygge eller rette oppmerksomheten mot bedragerivirksomhet eller øvrige sikkerhetsrelaterte eller tekniske problemer.

7. ENDRINGER I PERSONVERNPOLICYEN
Fra tid til annen kan det gjøres endringer i denne personvernpolicyen. Ved eventuelle større endringer vil du bli underrettet per e-post før endringene trer i kraft. Du vil også finne den til enhver tid gjeldende personvernpolicyen på NCCs nettsted.

8. RETT TIL Å BE OM INFORMASJON OG RETTELSER M.M.
Hvis du ikke ønsker at NCC skal behandle dine personopplysninger til bruk i direkte markedsføring, kan du sende skriftlig melding om det til NCC. I hvert nyhetsbrev vil du også få informasjon om muligheten til å reserver seg mot fremtidige nyhetsbrev.

Én gang hvert kalenderår har du rett til å få kostnadsfri informasjon om hvilke personopplysninger NCC behandler om deg og til hvilket formål (såkalt registerutskrift). En slik søknad om registerutskrift skal være skriftlig og signert av søkeren. Du har også rett til å få feilaktige, misvisende eller ufullstendige opplysninger korrigert, blokkert, avidentifisert eller slettet. Ønsker du å be om registerutskrift eller har du spørsmål om hvordan NCC behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss på webmaster@ncc.se.